eitaa logo
حقوق برای ایرانیان
211 دنبال‌کننده
207 عکس
5 ویدیو
14 فایل
اداه کل آموزش های حقوقی دستگاه های اجرایی و اموزش های حقوقی شهروندان ذیل معاونت تحقیقات؛ اموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رییس جمهور
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 تفاوت «قانون» با «مقرره» 🔸در ایران، «قانون» توسط مجلس شورای اسلامی و «مقرره» توسط نهادهایی همچون هیئت وزیران، هر وزیر و سازمان‌های اداری (که می‌تواند در قالب آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و... باشد) تصویب می‌شود. 🔸هرگاه فردی، مقرره یا مقررات مصوب مزبور را مغایر قانون یا شرع بداند، می‌تواند به‌صورت رایگان از آن، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کند. @amouzeshnahad
⁉️ پیشنهاد تصویب مقرره در خصوص محیط کسب و کار از سوی یک دستگاه اجرایی به مراجع ذیصلاح باید چه شرایطی داشته باشد؟ ✅مطابق ماده ۴ دستورالعمل نحوه پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار؛ در مواردی که دستگاه اجرایی تصویب مقرره‌ایی را به مراجع ذیصلاح پیشنهاد می‌نماید، مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل‌های اقتصادی زیربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب جدول مقایسه‌ای متضمن متن فعلی مقرره (در صورت وجود)، متن پیشنهادی و نظرات واصله در خصوص هریک از احکام پیشنهادی به نحوی که وضع یا اصلاح هریک از احکام و دلایل توجیحی آنها مشخص باشد، به مراجع تصمیم گیرنده ارسال نماید. @amouzeshnahad
🔴 نکته خیلی مهم برای خریداران خودرو ❌اگر در معامله خودرو شما خریدار هستید این جمله را در قرارداد قید نکنید و اگر فروشنده نوشت، امضا نکنید: مورد معامله عیناً به رؤیت خریدار رسید 👆جمله بالا به معنی پذیرفتن تمام عیب‌های ظاهر و پنهان خودرو است. ✅در مقابل حتما این جمله را قید کنید: چنانچه به هر دلیلی امکان تعویض پلاک خودرو وجود نداشته باشد، فروشنده ملزم است ثمن معامله را به نرخ روز به خریدار بپردازد. @amouzeshnahad
⁉️ آیا می‌توان نام فرزند را از شناسنامه حذف کرد؟ ✅از منظر قانون امکان حذف نام فرزند بعد از دریافت شناسنامه وجود نخواهد داشت؛ چرا که رابطه فرزندی، رابطه‌ای نیست که کسی بتواند آن را انکار کند و قانونا هیچ یک از والدین این اجازه را ندارند که نام فرزند یا فرزندانشان را از شناسنامه خود پاک کنند. ✅حتی در صورت رضایت فرزند و همچنین رضایت پدر و مادر امکان حذف نام فرزند از شناسنامه والدین وجود ندارد. @amouzeshnahad
‍🔴 تصادف با درختان شهر یا تیرهای برق 🔸اگر شخصی در تصادف با درختان حوزه شهر یا تیرهای برق، باعث آسیب به آنها شود از طریق بیمه شخص ثالث قابل پرداخت است. 🔸اگر درخت و تیر برق آسیب ندیدند و صرفا به خودروی شخص آسیب وارد شد، بیمه بدنه آن را جبران می‌کند، نه بیمه شخص ثالث. @amouzeshnahad
⁉️ اگر فردی بازداشت شود اما بعد بی‌گناهی او ثابت شده و تبرئه شود، آیا می‌تواند مطالبه خسارت کند؟ 🔸مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین آیین‌نامه مربوطه؛ اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند از دولت مطالبه خسارت ایام بازداشت خود را بکنند. 🔸در هر استان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون استانی جبران خسارت بازداشت وجود دارد که معمولا محل آن در ساختمان دادگستری مرکز استان است. موضوع باید کتبا ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی به این کمیسیون منعکس شود. توجه بشود لازم است مدارک دستگیری و سپس برائت یا منع تعقیب نیز پیوست شود. کمیسیون موضوع را رسیدگی و میزان خسارت را مشخص می‌کند. در صورت رد درخواست شخص می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون ملی جبران خسارت اعلام کند. 🔸در دادگستری صندوقی برای پرداخت این خسارت‌ها وجود دارد که نهایتا این صندوق خسارت را پرداخت خواهد کرد. @amouzeshnahad
مستند به اصل ۱۷۴ قانون اساسی؛ سازمان بازرسی کل کشور به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین در دستگاه های اداری ایجاد شده است. آیا می دانید علاوه بر شیوه مکاتبه ای و مکتوب، از طریق سامانه تلفن گویای ۱۳۶ نیز میتوانید گزارش های فساد و تخلفات دستگاه های اجرایی و کارمندان دولتی را برای پیگیری به این سازمان منتقل نمایید؟ با فساد بازرسی @amouzeshnahad
مطابق رای وحدت رویه جدید در اردیبهشت 1403چنان چه وکیل در انجام معامله رعایت مصلحت موکل را ننماید،موکل حق رد معامله داشته ولذا معامله باطل خواهد شد. این رای در راستای ماده667 قانون مدنی آمده است که عنوان میدارد.- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.
✅ نحوه دادخواهی حقوق استخدامی: هرگاه حقوق استخدامی کارمندی نقض شود، وی می‌تواند برای احقاق حق خویش در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کند. اشخاص مقیم ایران، شش ماه و اشخاص مقیم خارج کشور، یک سال از زمان اقدام دستگاه، فرصت طرح دعوا دارند. 👈نکته: مقدمه‌ی طرح چنین دعوایی در دیوان، مطرح نمودن موضوع در دستگاه اداری مربوطه است.
✅ آیا می‌دانید؟ مستند به ماده «۱۵۷» قانون کار، هرگاه بین کارگر و کارفرما در امور مربوط به کار، اختلافی پدید آید و از طریق سازش حل‌وفصل نگردد، هر یک از طرفین می‌توانند در هیئت تشخیص طرح دعوا کنند. در فرضی که هر یک از طرفین نسبت به رأی هیئت تشخیص اعتراض داشته باشند، می‌توانند در هیئت حل اختلاف طرح دعوا نمایند.