ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@fara_motahari
مدرسه اندیشه ورزی فارا
189 عضو

فراگیری اصول و روش های اندیشه ورزی
✅موضوعات:
🔵هدف و معنای زندگی
🔵روش زندگی سالم
🔵خانواده و جامعه خوشبخت
🔵زن گوهر خلقت
🔵تفکر و اندیشه ورزی درست
🔵آرامش حقیقی

☎️۰۹۹۰۶۹۸۸۳۳۲-۰۹۳۹۱۵۳۷۳۶۳
📩شیراز ملاصدرا ک6پ193

ارتباط با ادمین :
@raghiadmin