ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@rahebehesht313
راهـ بهشــت🍃
678 عضو

🔸صراط مستقیم همان "دین قیم الهی" است برای هدایت بشر🔸
🔷اگر دیدی بارون رحمت روت نمیباره جاتو عوض کن🔷
دستور العمل اولیاءالله
✔کانال دیگر ما 👇
✔ @tabligh_mj_fma
با معرفی ما به بقیه نیز راه بهشت را نشان دهید👏
نظرات @Goulbarg97
تبادلات @sina_bavelayatali