ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@souzanchi
حسین سوزنچی
1092 عضو

این کانال شخصی حسین سوزنچی است.
کانال دیگری با نام یک آیه در روز دارم که تدبرهای روزانه‌ام را در آن می‌گذارم
@yekaye