ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@yekaye
یک آیه در روز
1076 عضو

به عنوان یک مسلمان، لازم نیست که روزی حداقل در یک آیه قرآن تدبر کنیم؟!

http://eitaa.com/joinchat/603193344C313f67a507

سایت:
www.yekaye.ir

نویسنده (حسین سوزنچی)
@HSouzanchi


گزیده مطالب در:
@yekAaye

توضیحی درباره کانال:
https://eitaa.com/yekaye/917