ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@quranpuyan
قران پویان
173 عضو

تدبردر قرآن وتعقل در شریعت با عمومی سازی فهم وعمل به قرآن